– Γιατί ζωγραφίζεις τις ακτινογραφίες;…
– Γιατί μου αρέσει να βλέπω αυτό που φαντάζομαι…!!!
Ολική Αρθροπλαστική Αριστερού Ισχίου AMIS
Κοτύλη Τανταλίου, Microplasty Stem (ceramic on ceramic), ZIMMER-BIOMET, USA
Για την Ολική Αρθροπλαστική δεν χρησιμοποιήθηκε Ρομποτική Τεχνική