– Γιατί ζωγραφίζεις τις ακτινογραφίες;…
– Γιατί μου αρέσει να βλέπω αυτό που φαντάζομαι…!!!
Ολική Αρθροπλαστική Δεξιού Ισχίου AMIS
Κοτύλη RM, OPTIMYS Stem (ceramic Head) MATHYS, SWITZERLAND
Για την Ολική Αρθροπλαστική δεν χρησιμοποιήθηκε Ρομποτική τεχνική.