Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου AMIS

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ;

Η Ολική Αρθροπλαστική του ισχίου είναι μία επέμβαση η οποία γίνεται όταν ο ασθενής πάσχει από Αρθρίτιδα του Ισχίου δηλαδή όταν η άρθρωση του ισχίου έχει υποστεί σημαντική φθορά, είτε από την πλευρά της αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής του μηριαίου είτε από την πλευρά της αρθρικής επιφάνειας της κοτύλης της λεκάνης είτε και από τις δύο επιφάνειες, . Πρόκειται για επέμβαση αντικατάστασης της φθαρμένης κεφαλής του μηριαίου και της φθαρμένης κοτύλης με μεταλλικές προθέσεις οι οποίες τοποθετούνται και στερεώνονται στον ανθρώπινο οργανισμό είτε με συμπιεστική ενσφήνωση (press-fit) είτε με τη χρήση βιολογικού τσιμέντου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ AMIS;

Η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου AMIS ονομάζεται έτσι από τα αρχικά των λέξεων Anterior Minimal Invasive Surgery και σημαίνει Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με Πρόσθια (Anterior) Ελαχίστης (Minimal) Επεμβατικότητας Προσπέλαση (Invasive Surgery). Πρόκειται για μία επέμβαση ισχίου στην οποία όπως και στην κλασσική προσπέλαση, γίνεται αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου με μεταλλικές προθέσεις, αλλά διαφέρει η χειρουργική προσπέλαση που εφαρμόζεται (δηλαδή ο δρόμος που ακολουθεί ο χειρουργός για να φτάσει στην άρθρωση του ισχίου). Και στην κλασσική και στην AMIS προσπέλαση χρησιμοποιούνται τα ίδια υλικά (ενδοπροθέσεις).

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η AMIS ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ;

Διαφέρει στο μέγεθος της τομής, και στον χρόνο αποκατάστασης του ασθενούς. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ολικής Αρθροπλαστικής του Ισχίου με τη μέθοδο AMIS εκτός από το μήκος της τομής το οποίο δεν υπερβαίνει τα 8 cm, είναι το γεγονός ότι, αντίθετα με την κλασσική προσπέλαση, δεν γίνεται καμία διατομή μυός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ασθενής να είναι σε θέση να κινεί το χειρουργημένο σκέλος άμεσα μετεγχειρητικά και μέσα σε λίγες ημέρες να μπορεί να επιστρέψει σε πλήρη δραστηριότητα.

ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ AMIS;

Η μέση διάρκεια παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι 3-4 ημέρες. Ο ασθενής κινητοποιείται το ίδιο απόγευμα της ημέρας που έχει χειρουργηθεί και από την επομένη το πρωί με την καθοδήγηση ειδικού φυσικοθεραπευτή εκπαιδεύεται να σηκώνεται και να επιστρέφει στο κρεβάτι, να βαδίζει, να πηγαίνει στην τουαλέτα και να ανεβαίνει και να κατεβαίνει τις σκάλες μόνος του.

ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ AMIS;

Χρησιμοποιούνται οι ίδιες προθέσεις που χρησιμοποιούνται στην Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου με την κλασσική προσπέλαση. Οι προθέσεις αυτές, αφού πέρασαν από διάφορα στάδια εξέλιξης και μελέτης τα προηγούμενα σχεδόν πενήντα χρόνια, σήμερα αποτελούνται από Τιτάνιο, ένα υλικό που συγκεντρώνει εξαιρετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες ώστε να γίνεται βιοανεκτό σε όλους τους ανθρώπους και να είναι τόσο ανθεκτικό που να αποτελεί τη βασική επιλογή μετάλλου σε όλες τις προθέσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα.

ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ AMIS ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;

Η πρόσθια προσπέλαση (Anterior) του ισχίου δεν είναι νέα. Έχει μελετηθεί και περιγραφεί από το 1870 από τον Hueter. Έκτοτε η προσπέλαση αυτή χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ορθοπαιδικούς χειρουργούς για διάφορες παθήσεις του ισχίου, όχι όμως για την Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε μόλις πρόσφατα για την Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου είναι ότι χρειαζόταν ειδικά εργαλεία, ώστε μέσα από μία τόσο μικρή τομή να τοποθετηθούν υλικά τέτοια που μέχρι σήμερα χρειάζονταν μεγάλη τομή και ευρεία προσπέλαση, και τέτοια εργαλεία με τη σωστή εργονομία κατασκευάστηκαν μόλις προ 15ετίας.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ AMIS ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ;

Η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου AMIS προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και ταχεία επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα του ασθενή. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, να οδηγήσει, να επανέλθει στην εργασία του και να ασχοληθεί με τα αγαπημένα του σπορ, γρήγορα, ανώδυνα και χωρίς μεγάλα διαστήματα αποχής από αυτά. Αισθάνεται ότι θέλει να κάνει τα πάντα ακόμα και πριν τον πρώτο μετεγχειρητικό επανέλεγχο στο χειρουργό του. Επίσης, ειδικές κατηγορίες ασθενών οι οποίοι πάσχουν από καρδιαγγειακά, κυκλοφορικά, νεφρολογικά, ηπατολογικά, αιματολογικά και άλλα νοσήματα, έχουν απόλυτη ένδειξη να χειρουργήσουν το ισχίο τους με AMIS καθώς οι ασθενείς αυτοί πρέπει να αποφύγουν την πολυήμερη κατάκλιση. Γενικά, η μέθοδος είναι άριστη για το σύνολο σχεδόν των ασθενών που πάσχουν από Αρθρίτιδα στο Ισχίο τους.

Η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με την μέθοδο AMIS (Animation)

Amis Total Hip Replacement (3yrs Post Operatively) AMIS Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (3 χρόνια μετεγχειρητικά). Ο ασθενής έχει πλήρη και βαριά δραστηριότητα (αγροτικές, οικοδομικές κλπ εργασίες)